Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập Wifi
Chọn tập

Bao Thanh Thiên: Vương Tôn Ăn Mày

Đạo diễn: Tôn Thụ Bồi

Diễn viên: Kim Siêu Quần , Thai Trí Nguyên , Vương Tư Ý

Thời gian: 45 phút

Năm SX: 1993

Thể loại:Phim Kinh Điển

Số phần: 6

Giới thiệu

Hoàng Hà vỡ đê, lũ tràn bờ, cuốn phăng mọi thứ của cải, tài sản, và cả mạng người. Tống Nhân Tông bèn họp khẩn tìm phương án xử lý. Các quan lại trong triều đều nhất trí cử Bao Công với tư cách khâm sai đại thần đi kiểm tra vùng bị lụt, tìm cách cứu khổ cho dân, đồng thời truy xét cách làm việc của các quan lại địa phương... Vì là bản phim cũ nên chất lượng không tốt, mong quý vị thông cảm.