Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập Wifi
Chọn tập

Bao Thanh Thiên: Quẻ Bói Âm Dương

Đạo diễn: Tôn Thụ Bồi

Diễn viên: Triệu Thụ Hải , Cung Từ Ân , Cao Ân Quốc

Thời gian: 47 phút

Năm SX: 1993

Thể loại:Phim Kinh Điển

Số phần: 7

Giới thiệu

Đường sá đang đông đúc, chợt có một tiểu cô nương, mặc áo thầy bói, lưng đeo gùi sách, vừa chạy vừa thất thanh kêu cứu mạng. Khi tới phủ Khai Phong, tình cờ được Triển Chiêu ra tay cứu giúp. Lúc trị thương cho vị cô nương này, Công Tôn Sách phát hiện mũi tên hành sát có tẩm độc cực mạnh, thật may là cô ấy không có vấn đề gì. Thấy uẩn tình ở đây, Bao Công sai Triển Chiêu tới Thúy Lãnh Trang để thăm dò tình hình. Vì là bản phim cũ nên chất lượng không tốt, mong quý vị thông cảm.