Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập Wifi
Chọn tập

Giờ Đen Tối - Darkest Hour

Đạo diễn: Joe Wright

Diễn viên: Gary Oldman , Kristin Scott , Ben Mendelsohn

Thời gian: 120 phút

Năm SX: 2018

Thể loại:Phim Tâm Lý

Số phần: 3

Giới thiệu

Phim mở ra giai đoạn khi chuẩn bị nhậm chức, Winston Churchill đã phải đối mặt với một trong những thử thách trong việc thương thảo một hiệp định hòa bình với quân Phát Xít Đức, hãy đứng lên chiến đấu vì lý tưởng, độc lập và tự do của đất nước. Lúc này, quân đội Phát Xít tràn khắp châu Âu với sức mạnh không tài nào cản nổi và mối đe dọa xâm lược đã cận kề, người dân nước Anh chưa được chuẩn bị tinh thần, còn nhà vua thì vẫn đầy nghi ngại.