Không nhận diện được thuê bao - Đăng nhập Wifi
Chọn tập

Trạng Nguyên Tô Khất Nhi - King Of Beggars

Đạo diễn: Gordon Chan

Diễn viên: Châu Tinh Trì , Ngô Mạnh Đạt , Trương Mẫn

Thời gian: 96 phút

Năm SX: 1992

Thể loại:Phim Hài

Số phần: 3

Giới thiệu

Tô Sát Hà Nhĩ Sáng là con trai một gia đình người Mãn, quên Quảng Đông. Cùng cha lên kinh ứng thí Võ Trạng nguyên, Tô Sát bị gian thần hãm hại, khiến hai cha con thân bại danh liệt, lưu lạc tứ phương. Nhờ tư chất cực cao về võ học, Tô Sát học được Hàng Long Thập Bát Chưởng, trở thành bang chủ người Mãn của thiên hạ đệ nhất bang - Cái Bang, lấy tên Tô Khất Nhi. Cái bang dưới sự chỉ huy của Tô Khất Nhi đã chận đứng âm mưu giết vua đoạt quyền của gian thần Triệu Vô Cực.